Khiếu nại, tố cáo của người dân tăng liên quan đến cán bộ

RFA
2018.11.14
000_Hkg440471 Một khiếu kiện đông người về đất đai ở Hà Nội.
AFP

Sáng 14/11, tại buổi báo cáo Quốc hội công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018 của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái cho biết số đơn khiếu nại, tố cáo của người dân năm 2018 cao hơn năm 2017, chủ yếu là tố cáo cán bộ, công chức nhà nước.

Cụ thể, tổng số đơn khiếu nại, tố cáo tăng 11,8%; tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo tăng 4,7% nhưng số lượt đoàn đông người không tăng so với năm 2017. Nhiều vụ việc người dân khiếu nại không được giải quyết nên họ chuyển qua tố cáo. Các vụ khiếu nại, tố cáo đông người chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai.

Theo báo cáo, các cơ quan hành chính Nhà nước đã giải quyết 27.583 vụ việc khiếu nại, tố cáo, đạt tỷ lệ 83,7%. Thực hiện 1.326 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại 2.201 cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát hiện 533 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 470 tổ chức, 901 cá nhân, xử lý kỷ luật 14 cá nhân.

Tổng thanh tra chỉ ra tình trạng cán bộ lạm dụng quy định nhà nước thu hồi đất của dân nhưng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không thỏa đáng, thiếu công khai, minh bạch, công bằng.

Ông nói thêm rằng “một số thế lực đã lợi dụng tình hình khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động công dân tụ tập đông người hoặc có hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, tác động tiêu cực vào tâm lý của cán bộ, nhân dân.”

Thẩm tra Báo cáo của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định yêu cầu báo cáo cụ thể việc giải quyết 511 khiếu nại, tố cáo phức tạp tồn đọng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.