Dự thảo Hiến pháp: Kinh tế nhà nước không còn là chủ đạo

Điểm nổi bật của bản Dự thảo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi là không còn qui định kinh tế nhà nước là chủ đạo như trước.
RFA 08.01.2013
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Công nhân làm đường ở Hà Nội.
Công nhân làm đường ở Hà Nội.
RFA photo

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phân tích như vậy tại Hội nghị toàn quốc triển khai việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp được tổ chức sang nay 8/1 tại Hà Nội và được truyền hình trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo tin trong nước, ngoại trừ điểm tích cực là bỏ hiến định kinh tế nhà nước là chủ đạo, bản dự thảo Hiến pháp vẫn giữ nguyên điều 4 liên quan đến chế độ một Đảng cộng sản lãnh đạo. Ngoài ra vấn đề đất đai từng là gút thắt cho tình trạng bất công, mất ổn định xã hội vẫn không có tu chính gì đặc biệt. Theo dự thảo Hiến pháp sửa đổi, Đất đai vẫn là sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu.

Ngoài ra, tuy công khai lấy ý kiến nhân dân, nhưng dự thảo Hiến pháp sửa đổi chỉ có một phương án duy nhất, việc lấy ý kiến được cho là chỉ mang tính hình thức mà thôi.

Ý kiến (1)
Share

Hồ Choa

nơi gửi Hà Nội

Đã thấy mầm xanh cho hiến pháp. Kinh tế và chính trị phải đi liền với nhau nên CS đưa điều 4 vào HP và Kinh tế Nhà nước chủ đạo vào cương lĩnh. Nếu vậy thì CS què chân và có ngày liệt hẳn.

09/01/2013 04:04

Xem toàn trang