Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Bắt giữ hơn 9 tấn ngà voi tại Đà Nẵng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Ba búa nơi gửi Saigon :

Đất lành chim đậu. Mới có vài tháng mà có tới nhiều chuyến "hàng" lớn qua xứ Việt Xã nghĩa. Vài ba chuyến hơn 2, 3 trăm kí bị tóm. Thì thỉnh thoảng phải "hi sinh" vài chuyến, không bên ngoài chúng nó dị nghị.
Còn chuyện ngà voi, sừng tây ngu của bọn khác, bọn Sứ Phi châu, cũng theo cùng phép "xã giao" thôi.
Người ta nuốt cả ngàn tỷ còn được, vài chuyến hàng mà nhằm nhò gì.
Đất nước này thiếu gì tỷ phú đô la, không làm ăn vậy sao có nhiều tiền?

29/03/2019 03:43

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang