Anonymous says:
15/10/2020 02:34

Quan Thái thú Công an Tô Lâm, quan Thái thú Tô Định đầu thai, ra lệnh thi hành án tử hình với tử tù oan Hồ Duy Hải...

" Bỏ đói nó, cho nó chết dần, chết mòn ".

Lâm ơi! Lâm ới! Lâm à!
Sao mi độc ác, độc hèn như ni.

Anonymous says:
15/10/2020 04:43

trọnG ơi là trọnG ! phúC ơi là phúC ! ngâN ơi là ngâN! chỉ có một vụ án cỏn con mà mười mấy năm vẫn xử chưa xong cho thấy Đảng ta thành công trong công việc nhồi sọ ngay cả tổnG bÍ thƯ nguyễN phÚ trọnG, nguyễN xuâN phúC và nguyễN thỊ kiM ngâN đầu có sạn cũng chỡ thành những tên đầu bò não lợn máu tai sai để phục vụ ngoại bang, mà nhân dân ta có hạng người nầy lãnh đạo thì rất "nhục Quốc" mười mấy năm vẫn xử chưa xong một vụ án vậy ông trọnG ông phúC bà ngâN có phải loàn người hay không mà óc tôm óc tép nằm ở trên đầu các ông.

Anonymous says:
15/10/2020 05:39

Nhân dân ta có nào là Bộ trưởng Bộ công an cũng như Tô Lâm nào là Chánh án tối cao cũng như Nguyễn Hoà Bình nhưng rất tiếc ông nầy được đào tạo tinh hoa sở thú Hồ Chí Minh nên một vụ án cỏn con đầy đủ vật chúng mà 2 ông nầy xử mười mấy năm vẫn chưa xong thì nhân dân cò biết trong cậy vào ai? Xin nhớ, nhớ ơn bác Hồ Vịt Cộng .

Anonymous says:
15/10/2020 18:19

Bộ công an cs.viê.t muô´n HÔ`DUY HA?I tü. chê´t 1 m`nh !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ghê không quý vi. öi ???????? !!!!!!!!!!!!!!!!

Dinky
Dinky says:
02/07/2021 05:27

Quá thất vọng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang