Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tháng 10 có Hướng dẫn thi hành Luật An Ninh Mạng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Nguyen viet dung nơi gửi Ho chi minh :

Luật an ninh mạng biến điện toán đám mây thành điện toán đám ma!

29/06/2018 20:32

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang