Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhà hoạt động Lê Anh Hùng bị cưỡng bức điều trị tâm thần

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Đổ Mười nơi gửi Hanoi :

Y chang thời Sô Viết. Tù nhân trị không được chúng bỏ vô trại tâm thần, chích một phát từ không điên thành điên.
Cho nên chúng sẽ/đã trả món nợ đó: Ngọ, Bá Thanh, Quang,....còn nữa.
Buông đao, quay lại, hy vọng sẽ thấy bờ.

10/05/2019 11:52

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang