Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Blogger Người Buôn Gió ngưng viết vì gia đình bị chính quyền sách nhiễu ở Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Độc giả không muốn nêu tên :

Có nhiều người rất tốt, công bằng, hành xử rất nhân bảng về mọi mặt trong xã hội, mạnh dạn lên tiếng phản đối các sai trái không thích nghi với văn minh, văn hóa...
Nhưng dường như hầu hết những người rất tốt và chuẩn mực đó thường quên rằng cái khác biệt giữa chế độ cộng sản toàn trị với chế độ dân chủ pháp trị nhất là về mặt kiến thức, văn minh và tư duy nhân bản của giới lãnh đạo của hai phe. Họ khác nhau nhiều nhiều lắm! Lắm khi phe bị chỉ trích không hiểu vì sao họ bị chỉ trích. Nếu họ hiểu và nhận thức được sự sai lầm thì họ đã có chủ trương khác rồi! Muốn làm người vừa có quyền và vừa có kiến thức không dễ dàng chút nào! Vị của chanh thì chắc là chua rồi!

02/03/2020 22:49

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang