Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Nhà máy đóng tàu Dung Quất nợ 7000 tỷ đồng

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.dai nguyen nơi gửi Apex :

From small to big, all the nationalized corporations lost money but the government still invests heavily in these companies. Can they sit down to find out what are the root causes of the problem. I think tyranny, dictatorship,lack of transparency and special group interests are the root causes of all problem.

07/11/2019 18:01

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang