Dầu từ nhà máy Dung Quất hụt 40 ngàn tấn trong tháng 4, 2011

Lượng xăng dầu cung cấp ra thị trường của nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ hụt khoảng 40 ngàn tấn trong tháng này. Đó là thông báo của Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn ngày hôm nay.
RFA 06.04.2011

Share
Nguyên nhân chính của việc này là do trong tháng 3, nhà máy dừng khoảng 10 ngày để sửa chữa.
Đến quý 1 năm nay, nhà máy lọc dầu Dung Quốc sản xuất 1 triệu 370 ngàn tấn xăng dầu. Nếu chạy ở 100% công suất, nhà máy này có thể sản xuất ra 25 ngàn tấn sản phẩn các loại.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang