Tình hình kinh doanh công ty châu Âu tại Việt Nam giảm đáng ngại

Niềm tin kinh doanh của các công ty châu Âu tại Việt Nam lại tiếp tục giảm sút quý thứ 3 liên tiếp, xuống 7 điểm còn 63 điểm. Đó là kết quả cuộc điều tra của EuroCham được công bố vào hôm nay.
RFA 07.26.2011
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Điều tra về chỉ số môi trường kinh doanh quý của EuroCham được thực hiện vào đầu tháng 7 trong số 177 thành viên của EuroCham. Trong đó có một nửa số công ty họat động trong lĩnh vực dịch vụ, ¼ số công ty hoạt động trong lĩnh vực chế tác, số còn lại họat động trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác.
Bản chí số cho thấy các công ty châu Âu rất cẩn trọng với triển vọng kinh doanh vào quý ba cũng như khi đánh giá tình hình hiện tại.
Có 46% số công ty cho rằng tình hình kinh doanh hiện tại của họ là tốt hoặc tuyệt vời, con số này vào quý hai là 56%, và quý 1 là 64%.
Khi được hỏi về kế hoạch đầu tư trong năm 2011, 32% số công ty nói họ muốn duy trì mức đầu tư hiện tại, 31% nói sẽ tìm cách tăng đầu tư, và 54% nói hy vọng tăng doanh thu trong thời gian trung hạn.
56% số công nói lạm phát có ảnh hưởng lớn đến họat động kinh doanh, 37 nói chỉ có một chút ít, và có 6% nói lạm phát đang thực sự đe dọa họat động kinh doanh của họ.
Theo tổng cục thống kê, lạm phát trong tháng 7 của Việt Nam dự kiến ở mức 22,16%.  

Xem toàn trang