Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Facebook phải định danh tài khỏan người dùng tại Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Huu nơi gửi USA :

Tiêu chuẩn, chính sách cộng đồng của Facebook ...

Có cần phải tôn trọng và bảo vệ các tiêu chuẩn Nhân Quyền, Dân Quyền, Dân Chủ, Tự Do được quy định trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, đươc quy định trong Hiến Pháp và Luật Pháp của Hoa Kỳ, được quy định trong Hiến Pháp Việt Nam và Luật Pháp không Vi Hiến của Việt Nam hay không?

Tiêu chuẩn, chính sách của Bộ Thông Tin-Truyển Thông của Đảng và Nhà Nước Việt Cộng có cần phải tôn trọng các tiêu chuẩn Nhân Quyền, Dân Quyền, Dân Chủ, Tự Do được quy định trong Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, được quy định trong các Quy Ước Quốc Tế, được quy định trong Hiến Pháp Việt Nam hay không?

Các tài khoản Facebook của Bộ Thông Tin-Truyền Thông Việt Nam và của hệ thống tuyên truyền xuyên tạc một chiều của Đảng, do Đảng, vì Đảng cầm quyền Việt Cộng ...

Có cần phải tôn trọng và giữ các tiêu chuẩn và chính sách cộng đồng Facebook như triệu triệu khách hàng Facebook ở Việt Nam cũng như trên khắp thế giới hay không?

Facebook có quyền, có bổn phận đóng các tài khoản này nếu vi phạm và bị báo cáo hay không?

Triệu triệu Facebooker Việt Nam, trong và ngoài nước có quyền và có cần báo cáo " Report " cho Facebook tất cả những vi phạm tiêu chuẩn, chính sách cộng đồng Facebook của tất cả các tài khoản Facebook tuyên truyền xuyên tạc, tung tin gỉa, tin sai sự thật của Đảng, do Đảng, vì Đảng hay không?
14/08/2019 23:17

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang