Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Nguyễn Ngọc Đức
03/08/2021 10:26

Ngày nào cũng có nạn tham nhũng xảy ra tại VN, từ mọi ngành, mọi cấp, dân chúng chẵng ngạc nhiên gì. Các cấp lãnh đạo VN bây giờ chẳng có lòng yêu nước gì ráo trọi, chỉ có tiền và tiền! Thật chán.

Xem toàn trang