Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

An ninh toàn quốc
27/10/2021 10:12

Ăn cây nào rào cây ấy! An ninh thủ đô nhận ngân sách nhà nước thì phải nói theo nhà nước cs, làm lợi cho nhà cầm quyền, không bao giờ nghĩ đến thân phận người dân, đặc biệt là dân oan. Những tờ báo chính thống ở VN không ai vì người dân cả, chỉ vì miếng cơm manh áo của họ và vì đảng. Những tiếng nói lương tri, sự thật kể cả trong nước và nước ngoài đều bị xem là thế lực chống phá, thù địch. Đến cơ quan nhân quyền của liên hiệp quốc mà họ đang ứng cử là thành viên họ cũng xem là thù địch thì đúng là đầu tôm.

vietcong Hanoi VietNam
27/10/2021 13:47

Chợt nhớ bài thơ của “Ông Cụ” (Hồ Chí Minh)
限制
沒有自由真痛苦,
出恭也被人制裁。
開籠之時肚不痛,
肚痛之時籠不開。
HẠN CHẾ.
Một hữu tự do chân thống khổ,
Xuất cung dã bị nhân chế tài;
Khai lung chi thì đỗ bất thống,
Đỗ thống chi thì lung bất khai
BỊ HẠN CHẾ
Đau khổ chi bằng mất tự do,
Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
Cửa tù khi mở, không đau bụng,
Đau bụng thì không mở cửa tù.
(Tựa bài do SGN đặt)

Xem toàn trang