Báo Công an Việt Nam: Báo cáo nhân quyền 2023 của EU về Việt Nam không khách quan

2024.06.05
Báo Công an Việt Nam: Báo cáo nhân quyền 2023 của EU về Việt Nam không khách quan Cờ của EU và cờ Việt Nam tại lễ ký Hiệp định Tự do Thương mại EU - Việt Nam ở Hà Nội hôm 30/6/2019 (minh họa)
REUTERS/Kham

Cơ quan ngôn luận của Công an Hà Nội vào ngày 4 tháng 6 lên tiếng phản đối Báo cáo nhân quyền thường niên 2023 của Liên minh Châu Âu (EU) về tình trạng suy giảm quyền con người tại Việt Nam.

Mạng báo An ninh Thủ đô (ANTĐ) - cơ quan ngôn luận của Công an Hà Nội - cho rằng công bố mới đây của EU “đã đưa ra những nội dung, đánh giá không chính xác, phiền diện, thiếu khách quan về vấn đề quyền con người tại Việt Nam; từ đó tạo ra cái nhìn cùng nhận thức lệch lạc, định kiến về tình hình đất nước, con người Việt Nam, tạo cớ cho những đối tượng cơ hội chính trị, thế lực thù địch chống phá Việt Nam”.

Như tin RFA loan, vào ngày 29 tháng năm vừa qua, EU công bố bản Báo cáo Nhân quyền & Dân chủ trên thế giới trong năm 2023. Trong phần về Việt Nam, báo cáo đề cập đến trình trạng cơ quan chức năng Việt Nam đàn áp giới bất đồng chính kiến, người hoạt động và chuyên gia môi trường cùng các tôn giáo độc lập, cũng như các vận động của khối này nhằm giúp Hà Nội cải thiện hồ sơ nhân quyền.

Báo cáo của EU nhận định rằng không gian dành cho xã hội dân sự tại Việt Nam trong năm qua ngày càng thu hẹp.

Theo Báo cáo của EU, Chính phủ Việt Nam trong năm 2022 ban hành Nghị định số 53 quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh Mạng tiếp tục làm suy giảm quyền tự do ngôn luận thông qua biện pháp ủy quyền truy cập dữ liệu người dùng theo các điều khoản bị cho mơ hồ liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự công cộng.

Báo cáo cho hay EU tập trung vào việc tiếp cận thông tin, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo-tín ngưỡng, xã hội dân sự, quyền bình đẳng và đa dạng (giới tính, người khuyết tật, LGBT), quyền của thanh thiếu niên, trẻ em, quản lý công bằng và pháp quyền một cách công bằng.

Báo cáo cho biết vấn đề nhân quyền thường xuyên được lồng ghép trong các cuộc thảo luận song phương giữa EU và Chính phủ Việt Nam. Khối này cũng ủng hộ và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc sửa đổi Bộ Luật Lao động Việt Nam cũng như phê chuẩn tất cả các công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Thế giới (ILO) và việc thực hiện những công ước đó.

Lâu nay, sau khi EU cũng như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, các mạng báo của Công an đều công kích và cho là thiếu khách quan tương tự phản ứng của Bộ Ngoại giao Hà Nội.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Duy Hữu, USA
05/06/2024 12:27

Cụ ơi, cụ ới, cụ à, cụ già rồi, cụ đọc ngược rồi, cụ đọc báo đảng, cụ à, cụ ơi !
Vậy à, cháu trẻ, cháu đọc báo đảng, cháu phải đọc ngược, cháu à, cháu ơi !

Duy Hữu, USA
05/06/2024 13:25

Cụ ơi, cụ ới, cụ à, cụ già rồi, cụ đọc ngược rồi, cụ đọc báo đảng, cụ à, cụ ơi !
Vậy à, cháu trẻ, cháu đọc báo đảng, cháu phải đọc ngược, cháu à, cháu ơi !