Hà Nội sẽ có nền công nghiệp chế tạo vào năm 2030

RFA
2020-09-11
Share
ca2a8dbd-3088-4655-aaf3-c303d60fc872 Ảnh minh họa. Một nhà máy sản xuất xe hơi tại Việt Nam.
AFP

Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030. Tỷ trọng công nghệp chế biến, chế tạo vào thời điểm đó sẽ chiếm hơn 90%.

Truyền thông Nhà nước Việt Nam, vào ngày 11/9, cho biết thông tin vừa nêu nằm trong nội dung của Kế hoạch 204 về “Thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ngày 22-3-2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Kế hoạch này được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 10/9.

Theo đó, Hà Nội nỗ lực trở thành thành phố có ngành công nghiệp theo hướng hiện đại; phát triển các ngành sản xuất công nghiệp có chọn lọc, đột phá vào những ngành, sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, làm cơ sở phát triển kinh tế tri thức; là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Kế hoạch 204 của Trung ương nêu rõ đến năm 2030, tỷ trọng giá trị công nghiệp của thành phố Hà Nội chiếm trên 70% giá trị lĩnh vực công nghiệp xây dựng. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm trên 90%. Bên cạnh đó, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao đạt tối thiểu là 80%.

Hà Nội cũng sẽ xây dựng một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Thành phố Hà Nội cũng được nói là xác định tầm nhìn đến năm 2045, với 7 nhóm nhiệm vụ và 5 nội dung tổ chức thực hiện. Trong đó bao gồm thành phố sẽ tập trung phân bố không gian và chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp; phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp; phát triển doanh nghiệp công nghiệp, nguồn nhân lực công nghiệp; xây dựng chính sách khoa học và công nghệ cho phát triển công nghiệp...

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang