Thanh phố Hồ Chí Minh: Sản xuất điện từ rác

RFA
2016-10-29
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Một bãi rác tại TPHCM
Một bãi rác tại TPHCM
Photo courtersy

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa chấp thuận dự án nhà máy điện từ rác thải của một công ty Nhật Bản hợp tác với công ty Môi trường đô thị (Citenco) của Việt Nam.

Nhà máy này sẽ xử lý chất thải hữu cơ dễ phân huỷ sinh học để tái sinh năng lượng phát điện. Công suất được biết là 200Kg mỗi ngày nhà máy được đặt tại đặt tại chôn lấp Phước Hiệp do Citenco quản lý.

Theo quyết định của UBND thành phố thì trong quá trình thử nghiệm, nếu phát sinh ô nhiễm môi trường thì nhá máy phải ngưng hoạt động và đồng thời giải quyết ô nhiễm nếu có. Thời gian thử nghiệm của nhà máy được ấn định là 8 tháng kể từ tháng 10.

Mỗi ngày thành phố phát sinh hơn 7.000 tấn rác nếu được phân loại kỹ hơn thì việc xử lý rác sẽ dễ dàng cho những dự án xử lý chất thải. UBND các cấp trong thành phố vẫn chưa phát động và hướng dẫn người dân phân loại rác một cách nghiêm túc nên nhà máy dùng rác để sản xuất điện sẽ mất rất nhiều đầu tư vào phân loại do đó giá thành của điện sẽ cao hơn nếu người dân phân loại rác tốt cho nhà máy.

Xem toàn trang