Anonymous says:
30/10/2020 01:49

Nhân dân Việt Nam khắp nơi cần đồng hành với trăm ngàn hội viên, tình nguyện viên, cảm tình viên của Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền Quốc tế... Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand up, Speak Out...

Kêu gọi, đòi hỏi... chính quyền Nhật Bản cần chấm dứt viện trợ 2,84 triệu Mỹ kim trang thiết bị cho Bô Công an Viẹt Cộng dùng vào những hành động khủng bố, đàn áp
nhân quyền của nhân dân Việt Nam.

Hãy dùng số tiền đó vào các viện trợ nhân đạo, y tế, giáo dục giúp đồng bào bão lụt Miền Trung.

Anonymous says:
01/11/2020 08:26

Theo BBC, "người Việt bị nêu đứng đầu về số vụ phạm pháp trong cộng đồng người nước ngoài sống tại Nhật".

Nhật nên giữ lại 2,8 triệu USD để đối phó với nạn vấn nạn mà các cháu ngoan Bác Hồ từ VN mang sang.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang