Lão nông dân
Lão nông dân says:
19/07/2021 20:18

Đỗ mười thằng khốn nạn,sao mày không chạy sang nga tàu cuba bắc hàn mà cứ lủi sang Mỹ là sao???
Lần sau ai có gặp nó làm ơn báo cho FBI bắt…giao về VN cho các đồng chấy của nó dần cho mềm thây!!!

Anonymous says:
20/07/2021 21:35

Đúng trên quan điểm của người MỸ, thì Ông Sang là một ngưòi có đóng gop1 cho đất nưóc HOa Kỳ, bằng cách Ông ta âm thầm tự nguyện mang số Dollars ăn cắp đưọc của nhà nưóc CSVN , sang đầu tư vào Mỹ , và nay qua Driver Licence thì Ông ta là công dân Hoa Kỳ rồi..thì làm sao bắt Ổng , giải dao cho CSVN ??? Hơn nữa ở VN ngày nay, hệ thống đảng CSVN có chủ trưong ngầm, dể các cho các đảng viên thứ lớn tha hồ ăn cắp tài sản của đất nước, và qua Mỷ cùng các nước Phương tây mà sống, Chỉ khổ cho ngưòi dân nghèo nưóc Việt.!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang