Quy định chỉ được hỏi cung khi có ghi âm, ghi hình

RFA
2018.03.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
000_DV545779.jpg Ảnh minh họa một phòng hỏi cung.
AFP

Cơ quan chức năng Việt Nam gồm Bộ Công An, Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao, Tòa Án Nhân Dân Tối Cao và Bộ Quốc Phòng vừa ban hành Thông tư liên tịch số 03/2018 về trình tự; thủ tục thực hiện ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh; sử dụng, bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Những qui định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2018.

Theo đó, cán bộ thực hiện việc hỏi cung hoặc lấy lời khai phải đăng ký với cán bộ chuyên môn tại cơ sở giam giữ hoặc trụ sở Cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát để được sắp xếp phòng chuyên dụng trong việc ghi âm, ghi hình có âm thanh. Trong tất cả mọi trường hợp phải thực hiện việc hỏi cung trong phòng chuyên dụng này và phải được thông báo cho người bị hỏi cung và ghi vào biên bản.

Việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh phải được thực hiện ngay khi bắt đầu cuộc hỏi cung bằng cách nhấn nút bắt đầu. nếu tạm dừng cũng phải nhấn nút tạm dừng và tất cả phải được ghi vào biên bản.

Trong giai đoạn điều tra, kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh sẽ được sử dụng trong trường hợp bị can thay đổi lời khai so với lời khai ban đầu, đồng thời kiểm tra cách làm việc của điều tra viên, cán bộ điều tra, kiểm sát viên, kiểm tra viên trong quá trình hỏi cung, lấy lời khai.

Trong giai đoạn truy tố, kết quả ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh sẽ được dùng làm cơ sở xác định tính khách quan trong hỏi cung; đánh giá chứng cứ làm rõ hành vi phạm tội của bị can và đồng phạm.

Do đó, nếu không có thiết bị ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh thì không được tiến hành hỏi cung. Nếu đang hỏi cung mà thiết bị hư hỏng thì phải dừng ngay buổi hỏi cung. Việc này phải được ghi rõ trong biên bản, có xác nhận của cán bộ chuyên môn.

Đây được đánh giá là một bước tiến nhằm hạn chế tình trạng oan, sai, bức cung, nhục hình trong hoạt động tố tụng.

Dự thảo Thông tư này được ban hành và truyền thông trong nước loan tin vào ngày 8 tháng 11 năm 2017.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.