Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Quy định chỉ được hỏi cung khi có ghi âm, ghi hình

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Đồ chó Chết :

Công an vn bị dân chúng chửi quá nên mới bày ra chuyện khi hỏi cung phải có ghi âm ghi hình.Luật sư đâu sao không thấy nói.Dân chủ kiểu cộng sản là dân chủ nửa vời.Vậy mà mụ Doan hô nói xứ vn dân chủ gấp vạn tư bản.Toàn là đồ xạo ke.

14/03/2018 21:51

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang