Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
23/04/2021 19:20

Luật " tuyên truyền nhằm chống nhà nước Búa Liềm của Đảng Búa Liềm ", không phải nhà nước Việt Nam của nhân dân Việt Nam.
Luật của Đảng Búa Liềm, do Đảng Búa Liềm, vì quyền lợi bất chính của Đảng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tài phiệt Búa Liềm.
Luật vi hiến, bất chính, bất minh... bất công, bất lương, bất nhân... vi phạm Công ước Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Đảng Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền làm " Hiến pháp Búa Liềm ", " Luật pháp Búa Liềm ".
Đảng và Nhà nước Búa Liềm, độc đảng, độc tài, độc quyền vi hiến, vi phạm, phạm pháp, phá pháp luật.

Toàn dân Việt Nam không có Tự Do lập Hiến pháp Việt Nam, làm Luật pháp Việt Nam, luật của Dân Việt, do Dân Việt, vì quyền lợi của Dân Việt.
Toàn dân Việt Nam có toàn quyền... đéo phải tuân, đếch thèm tuân...bất khuất, bất chấp, bất tuân... bất tín nhiệm, bất hợp tác, bất bạo động.

Một người dân Việt anh hùng vào tù,
Trăm trăm, ngàn ngàn người dân Việt anh hùng xung phong, tiên phong
Đứng lên đáp lời sông núi... Đứng Lên, Lên Tiếng... Stand Up, Speak Out...

Liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc
Đồng thanh, đồng hành, đồng tâm trong đa dạng, đa đảng, đa năng, đa hiệu,

Chống ngàn ngàn bất công, bất chính... bất lương, bất nhân... bất tài, bất lực... của Đảng, đảng trưởng, đảng viên, cán bộ, tài phiệt Búa Liềm.
Doi hoi Cong ly, Cong bang, Cong tam.... Doi hoi Tu do, Nhan quyen, Dan quyen, Dan chu

Cho nhà báo anh hùng tù nhân Trần thị Tuyết Diệu,
Cho tất cả anh hùng tù nhân vì lương tâm Việt Nam, vì tự do ngôn luận, báo chí, vì tự do chính kiến, vì tự do tôn giáo,
Cho ngàn ngàn tù nhân oan vì án oan, án bỏ túi, án móc túi,
Cho ngàn ngàn người dân oan bị cướp nhà, cướp đất, cấp ruộng, cướp tương lai.
Cho triều triêu người dân lành Việt Nam bị cướp nhân quyền, dân quyền, dân chủ, bị cướp tự do.

Toàn dân Viêt Nam, bất khuất, bất diệt, tất thắng. Giặc cờ đỏ Búa Liềm, bất lực, tất liệt, tất bại.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang