Anonymous says:
05/11/2020 00:09

Làm tới chức bộ trưởng, con của một cựu chủ tịch nước mà cứ nói năng ngơ ngáo như kẻ tâm thần, Vietnam còn rừng đâu nữa mà nói từ đây về sau sẽ siết chặt ngăn cấm phá rừng làm thủy điện. Rõ là lẩn thẩn, hay dù biết nói ngu cũng cứ nói bừa để chống chế tới đâu hay tới đó ?

Anonymous says:
05/11/2020 22:15

TRần TUấn Anh, với cái mảnh bằng cực cao do mua đưọc ỏ Chợ Tròi, cho có danh có phận để làm bộ trưởng Công THương, một bộ vô cùng quan trọng để ăn ngập trộm và hối lộ ngập nhà ngập cửa, chớ dương sự chưa hề có một ý kiến gì, thực sự có tính khoa học, làm lợi dân lợi nước.
VN có bao nhiêu bộ trường, là bao nhiêu tay ăn hại, phá tan đất nước VN hình chữ S

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang