Nghị quyết Quốc hội: Người có phiếu tín nhiệm thấp, nên xin từ chức hoặc sẽ bị miễn nhiệm

RFA
2023.06.23
Nghị quyết Quốc hội: Người có phiếu tín nhiệm thấp, nên xin từ chức hoặc sẽ bị miễn nhiệm Các ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết.
QH

Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi) trong ngày 23/6. 

Theo Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023, người được lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm mà kết quả tín nhiệm đạt thấp có thể phải xin từ chức hoặc Quốc hội (QH) hoặc Hội đồng Nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, huyện sẽ tổ chức bỏ phiếu miễn nhiệm. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong cùng ngày. 

Trong trường hợp phiếu tín nhiệm thấp nhưng người được bỏ phiếu không xin từ chức thì Ủy ban Thường vụ QH trình QH, Thường trực HĐND trình HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số phiếu đánh giá “tín nhiệm thấp” trở lên thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu người đó để QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có trách nhiệm trình QH, HĐND tiến hành miễn nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Cũng theo Nghị quyết, QH sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh: Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước; Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Tổng Thư ký QH, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của QH; Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, các thành viên khác của Chính phủ; Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. HĐND cấp tỉnh, cấp huyện lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Trưởng ban HĐND cấp tỉnh, huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Uỷ viên UBND cấp tỉnh, huyện. 

Cũng trong ngày 23/6, nhiều đại biểu tán thành Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm cán bộ cấp xã, đồng thời bỏ đề xuất không lấy phiếu tín nhiệm đối với người chữa bệnh hiểm nghèo và nghỉ công tác từ sáu tháng trở lên. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng, việc chỉnh lý này là theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, nhằm thống nhất với phạm vi đối tượng lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định 96 của Bộ Chính trị về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

 

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Nhận xét

Dan Nguyen
24/06/2023 02:43

Còn các Thứ trưởng thì sao?

Duy Huu, USA
24/06/2023 08:01

Danh bất chính... Ngôn bất thuận...Hành bât lương.

Danh... Quốc hội Việt Cộng... bất chính... Ngôn... Quộc hội Việt Cộng... bất thuận... Hành... Quốc hội Việt Cộng... bất lương...
tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp... toàn bọn đảng viên Việt Cộng bất lương, của đảng Việt Cộng bất chính... không bao giờ miễn nhiệm.