TinchinhXac vn
TinchinhXac vn says:
30/06/2021 22:34

Tin chinh xac.
Thứ trưởng TRỊNH THỊ THỦY, rửa tiền, nhận hối lộ, di tích lịch sử, và khu Mỹ Đình, và nhiều vụ việc khác.
THỨ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
TRỊNH THỊ THỦY
Họ và tên: Trịnh Thị Thủy
Ngày sinh: 1971
Dân tộc: Mường
Chức vụ: Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Địa chỉ cơ quan: Số 51 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
True news.
Deputy Minister TRINH THI THUY, money laundering, bribery, historical sites, and My Dinh area, and many other cases.
VICE MINISTER OF CULTURE, SPORTS AND TOURISM ONLY
TRINH THI THUY
Full name: Trinh Thi Thuy
Date of birth: 1971
Muong ethnic
Position: Deputy Minister of Culture, Sports and Tourism
Office address: No. 51 Ngo Quyen, Hoan Kiem district, Hanoi city.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang