Quốc hội thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

RFA-05-11-2013

Share
Quốc hội dành trọn ngày hôm nay (5/11) thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Quốc hội dành trọn ngày hôm nay (5/11) thảo luận về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Photo ManhHung/dangcongsan.vn

Hôm nay, 5/11, Quốc hội đã dành trọn 1 ngày để thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tại đây, 14 vấn đề chủ yếu đã được bàn thảo, phiên họp nằm dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Truyền thông trong nước cho hay, một loạt các nội dung quan trọng như trong dự thảo Hiến pháp đều được đề nghị giữ nguyên như: vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản VN, quyền công dân, thu hồi đất, sở hữu đất…

Riêng nội dung về “kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo” nhiều đại biểu cho rằng sẽ mâu thuẫn với điều khoản “các thành phần kinh tế bình đẳng” tuy nhiên, cuối cùng Quốc hội thống nhất rằng “kinh tế nhà nước” là khái niệm rộng chứ không đồng nhất kinh tế nhà nước với doanh nghiệp Nhà nước, nên Ủy ban đề nghị QH cho giữ quy định về các thành phần kinh tế như dự thảo.

Ngoài ra, Ủy ban cũng đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về sở hữu đất đai như trong dự thảo đó là: sở hữu toàn dân về đất đai; và giữ quy định về thu hồi đất, đó là: bên cạnh việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, vì lợi ích quốc gia thì Nhà nước vẫn cần thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang