Lương tối thiểu tăng 7,3% vào năm 2017

RFA
2016-08-02
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Một công nhân trước tấm áp phích tuyên truyền đại hội đảng tại Hà Nội ngày 08 tháng 1 năm 2016.
Một công nhân trước tấm áp phích tuyên truyền đại hội đảng tại Hà Nội ngày 08 tháng 1 năm 2016.
AFP photo

Mức lương tối thiểu ở Việt Nam sẽ từ 2 triệu năm trăm tám chục ngàn đồng đến 3 triệu bảy trăm năm chục ngàn đồng vào năm 2017. So với lương tối thiểu trong năm nay thì mức lương trong năm 2017 sẽ tăng lên 7,3%.

Bộ lao động và thương binh xã hội đã công bố như vậy vào chiều ngày hôm nay. Đây là kết quả sau hai phiên họp của hội đồng tiền lương quốc gia.

Theo như kết quả này thì Việt Nam được chia làm bốn khu vực khác nhau dựa trên giá cả thị trường khác nhau.

Khu vực có giá sinh hoạt thấp nhất, tức là khu vực thứ tư sẽ có lương tối thiểu là hai triệu năm trăm tám chục ngàn đồng, còn khu vực thứ nhất là những nơi có giá sinh hoạt đắt đỏ nhất thì lương tối thiểu sẽ là 3 triệu bảy trăm năm chục ngàn đồng.

Để đạt được kết quả này, cơ quan chức năng Việt Nam cho biết là hai cơ quan là Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đã có những tranh cãi rất căng thẳng.

Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị mức tăng lương sẽ là 11%, trong khi đó Phòng thương mại và công nghiệp đề nghị mức tăng là 4 đến 5%. Cuối cùng sau nhiều nhượng bộ, hai bên đồng ý mức tăng lương là 7,3%.

Xem toàn trang