Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

COMMENTS

Anonymous
09/11/2020 17:32

Thừa nhận rồi bước tiếp theo là gi???
Huề tiền vì bản thân thằng bộ trưởng này cũng mua cả đống bằng giả...cấp dưới đâu phục!!!

Anonymous
09/11/2020 18:12

Thượng bất chính, Hạ tắc loạn.

Đảng bất chính, Nước tắc loạn.
Tô Lâm bất chính, Công an tắc loạn.

Tô Lâm làm luật, Công an không giữ.
Dân không làm luật, Dân đéo phải theo.

Hiến pháp Đảng bay làm, Đảng bay vi phạm.
Dân ta không làm, Dân ta đếch thèm theo.

Luật vi hiến, bất chính, bất công.
Dân bất chấp, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng bất lương, bất tài, bất lực.
Dân bất mãn, bất tuân, bất hợp tác.

Đảng tất liệt, Dân bất diệt.

Anonymous
10/11/2020 01:57

Cái "giấy tờ" giả mạo nhất, lừa bịp nhân dân nhất mà VN sử dụng là cái Hiến pháp của VN.
Cho nên các cán bộ lãnh đạo có sử dụng giấp tở giả là đương nhiên, "đúng tiêu chuẩn đạo đức" của đảng viên đảng độc tài CSVN.

Xem toàn trang