Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
28/09/2021 11:41

Chống dịch như chống giặc .
Quân giặc chết một, quân đảng nói quân giặc chết mười.
Dân ta chết mười, quân đảng nói dân ta chết một.
Dân ta " chứa giặc " mười, quân đảng nói dân ta " chứa giặc " một.
Quân đảng đổ tiền, đổ thừa, đổ tội, đổ trách nhiệm cho nhau, và đổ lỗi cho dân ta " chứa giặc ".

2 lúa
2 lúa says:
29/09/2021 11:58

Nhiễm nhiều có tiền nhiều phải không?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang