Tiêu Cà Mau
Tiêu Cà Mau says:
18/12/2020 22:35

Công An từ quần chúng mà ra cuả ta quá tài giỏi chưa có bao lâu mà tóm cổ được "khúc củi" Tất Thành Cang để đốt lò tôn sửi ấm Tổng bí thư muà đông .

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
20/12/2020 09:12

" Đảng là Nhà nước " và " Nhà nước là Đảng ", tài phiệt, độc tài, phong kiến Việt Cộng...

" Công ty Đảng là công ty Nhà nước " và " Công ty Nhà nước là công ty Đảng ", của đảng viên lãnh đạo, do đảng viên lãnh đạo, vì quyền lợi bất chính, bất công, bất nhân của đảng viên lãnh đạo Việt Cộng, bất lương, bất tài, bất lực, tham nhũng, tham ô, lộng hành, lộng quyền, lộng ngôn...

Nhưng ngụy danh Nhân dân Việt Nam, ngụy ngôn, ngụy biện là của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân Việt Nam.... đồ Việt Cộng " nằm vùng "!

" Đảng đạo tặc Việt Cộng " là " Nhà nước đạo chích Việt Cộng ", độc tài, độc đảng... độc quyền, độc diễn... thanh trừng, thanh toán, thanh lọc đảng viên lãnh đạo, đạo tặc, đạo chích... theo luật đạo tặc, đạo chích của Đảng đạo tặc, đạo chích... để tiếp tục độc quyền đạo tặc, đạo chích.

Đảng Hồ ơi ! Đảng Hồ ới ! Đảng Hồ à !
Sao bay cướp đất dân lành Thủ Thiêm !

Dân Viết ơi ! Dân Việt ới ! Dân Việt à !
Dân ta nổi dậy, đổi thay Đảng này.

Đảng này, độc đàng, độc quyền... cướp Dân.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang