Lão nông dân
Lão nông dân says:
12/07/2021 15:49

Đã bảo rồi…con cá tra cứ đút mõm vào cái đống mà nó thích nhất thì cứ mỗi lần nó há mõm ra là bà con làng nước chạy có cờ…

Ko tên
Ko tên says:
12/07/2021 23:43

10km làm 10 năm chưa xong

Anh Bộ Đội
Anh Bộ Đội says:
14/07/2021 00:06

Đây là công trình, để đời , gọi là Vạn Ly Trường Thành Trên Không ( Chớ không phải Vạn Lý ) do đảng CSVN quyết tâm xây dựng..để ăn cắp tiền thuế của ngưòi dân Việt..Và nó chỉ là cổ vật. Nên không thể cho hoạt động..!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang