Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
07/04/2021 23:29

Đảng tài phiệt, độc tài, phong kiến Búa Liềm...
độc đảng, độc quyền... thanh trừng, thanh toán, đàn áp, khủng bố, vu khống, bắt cóc, bỏ tù, bỏ đói nhân dân Viêt Nam về tội " chống phá " nhà nước Búa Liềm, của Đảng, do Đảng, vì Đảng, vì quyền lợi bất chính, bất công, bất lương, bất nhân của đảng viên, cán bộ, tài phiệt Búa Liềm.

" Hiến pháp ", " Luật pháp " Đảng Búa Liềm độc quyền làm, Nhà nước Búa Liềm độc quyền vi hiến, phạm pháp, phá luật pháp.
Toàn dân Việt Nam không có tự do lập Hiến pháp, Luật pháp Việt Nam, toàn dân Việt Nam có toàn quyền đéo phải tuân, đếch thèm theo.

" Luật pháp Búa Liềm ", vi hiến, bất chính, bất minh, bất công, bất lương, bất nhân, bất hợp pháp.
Toàn dân Việt Nam... bất khuất, bất chấp... bất tuân, bất tín nhiệm... bất hợp tạc, bất bạo động.

Một người dân Việt anh hùng vào tù,
Trăm trăm, ngàn ngàn người dân Việt anh hùng, tiên phong, xung phong... Đứng Lên, Lên Tiếng.

Toàn dân Việt Nam, khắp nước, khắp thế giới, liên kết trong Sự thật, đoàn kết trong Tình thương, Tình người, Tình dân tộc,
Đổng tâm, đồng hành, đồng thanh trong sức mạnh đa dạng, đa đảng, đa tài, đa nâng, đa hiệu.

Đấu tranh đòi hỏi công lý, công bằng, công tâm,
Đòi hỏi Tự do... Dân chủ, Dân quyên, Nhân quyền,

Cho chị Nguyễn Thúy Hạnh,
Cho tất cả anh hùng tù nhân lương tâm, vì tự do tôn giáo, vì tự do ngôn luận, báo chí, vì tự do chính kiến,
Cho ngàn ngàn tù nhân oan, án oan, án bỏ túi, án móc túi,
Cho ngàn ngàn dân oan bị cướp nhà, cướp đất, cướp ruộng,
Cho triệu triêu dân lành bị cướp nhân quyền, bị cượp dân quyền.

Búa Liềm Việt Cộng tất liệt, toàn dân Việt Nam bất diệt.

Tiêu Cà Mau
Tiêu Cà Mau says:
08/04/2021 00:56

Bà Nguyễn Thúy Hạnh, người tự ứng cử Quốc hội năm 2016, bị bắt giữ tại Hà Nội .

Đây là một bằng chứng những người yêu nước cũng như cô Nguyễn Thúy Hạnh, đã bị những tên "độc tài" hại nước hại dân cũng như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bắt giữ, là một bằng chứng điển hình với sự tự do dân chủ cuả miền Nam Việt Nam chỉ sau 20 năm chỡ thành hòn ngọc viễn đông, với sự lãnh đạo độc tài độc tôn bắt người bưà bãi thì lấy đâu ra nhơn tài để phát triển đất nước, sau 46 năm lãnh đạo cuả Đảng và nhà nước ta chỉ thấy toàn là phát triển "ôsin" cho thấy năng lực cuả Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân quá tồi .

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang