Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Công an VN lại vừa bắt thêm một blogger

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Mr.X nơi gửi Saigon :

Có phải do sự có mặt của đồng chí cán bộ cao cấp của nước "bạn" mà blogger Già bị bắt không? Hay chỉ là sự đấu đá nội bộ?

28/12/2014 18:37

    Reply to this comment

Phiên Ngung nơi gửi Australia :

Nay công an Việt cộng đã bắt giam ông Nguyễn Đình Ngọc và RFA đã đăng lại nhiều nguồn tin cho rằng người này là Nguyễn Ngọc Già, tác giã bài phỏng vấn do Gia Minh thực hiện mấy hôm trước. Yêu câu Gia Minh và RFA Việt ngữ xác nhận có phải ông Nguyễn Ngọc Già đồng thuận cho Gia Minh và RFA đăng cuộn băng thu âm bài phỏng vấn của ông lên trang của RFA? Nếu ông Nguyễn Ngọc Già không đồng ý hay không biết việc Gia Minh và RFA đăng cuộn băng thu âm cuộc phỏng vấn này lên mạng, Gia Minh và RFA phải trả lời cho công luận về việc đăng cuộn băng thu âm này lên mạng, giúp công an Việt cộng có chứng cớ để xác định danh tánh của những nhà đấu tranh chống độc tài trong nước.

Phiên Ngung

28/12/2014 18:22

    Reply to this comment

Bob Bui nơi gửi USA :

Đã đến lúc toàn dân phải đứng lên để bảo vệ chính nghĩa và cho chính mình. Việt Cộng đang bắt đầu chiến dịch càn quét những tiếng nói bất đồng với họ. Thật tội cho những người có lòng với đất nước nhưng không được bầy tỏ ý kiến riêng của mình mà chỉ được bầy tỏ ý kiến có tính cách nịnh bợ Cộng Sản.

28/12/2014 15:21

    Reply to this comment

Độc giả không muốn nêu tên nơi gửi eu :

sao csvn bat dan nhu bat ga vay?

28/12/2014 13:44

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang