Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
11/02/2021 11:24

Tao là Đảng, Đảng là tao.
mày chửi tao là mày chửi Đảng,
mày chửi Đảng là mày chửi Nhà nước,
mày chửi Nhà nước là mày chửi Nước nhà,
mày chửi Nước nhà là mày chửi Quốc gia,
mày chửi Quốc gia là mày chửi Tổ quốc,
mày chửi Tổ quốc là mày chửi Dân tộc...

Mày chửi tao là mày chửi cả Dân tộc ... hiểu chưa ! biết chưa ! nghe chưa !
Mày chửi cả Dân tộc mà Đảng tao chỉ phạt mày có mấy triệu đồng " bác Hồ ".
Mày phải biết ơn, mang ơn " bác Hồ ", không có " bác Hồ " là mày vào tù rồi đấy... hiểu chưa !

Từ nay về sau không được chửi tao nghe không...
đưa " bác Hồ " cho tao ngay... bỏ " bác Hồ " vào cốp xe tao đây...
tao phải đi ngay... tao đang mót đái...

Tao là Đảng, Đảng là tao.
Tao đang mót đái là Đảng tao đang mót đái... Đảng tao đang mót đái là cả Dân tộc đang mót đái.
Tao mà đái ra đường là Đảng tao đái ra đường... Đảng tao đái ra đường là cả Dân tộc đái ra đường... nghe chưa ! hiểu chưa !

Mày thấy tao nói có lý không...?

Địt mẹ... mày nói có lý như Tổng Trọng " lý luận " nhà mày...
" Đất nước ta chưa bao giờ được như thế... " được như thế là cùng... là cùng tận đất nước.

Đây, đây... " bác Hồ " nhà mày... cho mày.
Địt mẹ... tao cũng mót đái... tao phải đi đây... không thôi thì lại thêm tội đái vào mặt mày... đái vào mặt mày là đái vào mặt Đảng mày.

Đảng là mày, mày là Đảng.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang