Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Việt Nam: Chỉ 4.000 tấn gạo được xuất khẩu

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Dân Việt nơi gửi Việt Nam :

Xuất khẩu hết đi rồi uống nước mà sống.

17/04/2020 21:17

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang