Ban phòng chống tham nhũng bổ sung 7 vụ án cần điều tra

RFA-31-03-2015
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này

Thông tấn xã Việt Nam hôm qua đưa tin, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt nam vừa quyết định bổ sung 7 vụ án vào diện được Ban Nội chính Trung ương theo dõi, và đưa 3 vụ án khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đưa 5 vụ án, 2 vụ việc khỏi diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi đôn đốc. Ngoài ra còn có 17 vụ án và 7 vụ việc được quyết định đưa ra khỏi diện tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý. Nguyên nhân là các vụ việc, vụ án này đã được xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông tin này được đưa ra từ cuộc họp vào sáng ngày hôm qua của Thường trực Ban chỉ đạo tại trụ sở Trung ương Đảng, với sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo.

Tuy nhiên hãng tin không nói rõ những vụ án được bổ sung và bỏ khỏi danh sách là những vụ án nào.

Thường trực ban chỉ đạo cũng thống nhất lựa chọn một số tỉnh, thành phố và bộ, ngành trung ương để tiến hành kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng trong năm nay, thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến 31 tháng 7.

Xem toàn trang