Anonymous says:
14/10/2020 05:12

Tại sao, vì sao... tất cả các đảng viên, cán bộ của Đảng Việt Cộng vào tuổi ́80, 70, 60, 50 này và trẻ hơn...

Có cái công cáng, sự nghiệp cách mạng
" chống Pháp, cứu nước ", " chống Mỹ, cứu nước ", " đánh ngụy, thống nhất đất nước, thống trị toàn dân " và " chống Tàu, cứu nước "... dày đến cái độ nào để có cái độc quyền cai trị nhân dân Việt Nam ta?

Tại sao, vì sao... nhân dân Việt Nam ta lại phải nhớ ơn và vâng phục cái độc quyền " lãnh đạo " của các đảng viên, cán bộ và đám con cháu của các đảng viện Việt Cộng này để đi xuống cái hố rác " xã hội chủ nghĩa cộng sản " Made in Russia ",
" Made in China" ?

Tại sao, vì sao... nhân dân Việt Nam ta không có cái quyền chính đáng, chính danh " Dân cử, Dân bầu, Dân chọn " các lãnh đạo của cái Đảng này, của Nhà nước Việt Nam, của nhân dân, đất nước Việt Nam ta ?

Tại sao, vì sao... cái Đảng này lại có cái ngụy danh, ngụy quyền " Đảng cử, Đảng bầu, Đảng chọn " các lãnh đạo của Nhà nước, của nhân dân, đất nước Việt Nam?

Các bác dân ta, các bác công dân Việt Nam ta nghĩ thế nào?

Ừ nhỉ... đúng đấy nhỉ, sao lại thế nhỉ?

Ấy chết... chúng có súng AK, có dùi cui, có còng số tám, có nhà tù, bỏ tù hết đấy.

Chết, chết... chúng ác hơn thực dân Pháp, chúng không có hiền, không có nhân đạo như ngụy quân, ngụy quyền, như đế quốc Mỹ đâu đấy nhé.

Anonymous says:
14/10/2020 15:09

Quá tuổi cũng là ta, còn tuổi cũng là ta. Luật lệ, qui định... đặt ra để làm trò đùa chăng?

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang