Dân miền Nam
Dân miền Nam says:
17/01/2021 13:23

Đảng đòi lãnh đạo dân mà đảng làm gì dân không được biết, nghĩa là sao?

Lão nông dân
Lão nông dân says:
17/01/2021 14:38

Hêhhe...có một thằng tưng từng mở mồm chống tham quyền cố vị,tham nhũng quyền lực,cơ hội chính trị...thì không được vào trung ương???
Quá đúng quá rõ rồi vì thằng đó đâu có vào trung ương đâu...nó đi thằng vào bộ chính trị cơ...kinh thật!!!

Duy Hữu, USA
Duy Hữu, USA says:
17/01/2021 17:14

" Tứ Trụ " Việt Cộng... " tứ đổ tường, tứ tường đổ ".

Danh chính, ngôn thuận.
Danh bất chính, ngôn bất thuận, hành bất lương.

Danh của " Tứ Trụ " bất chính, ngôn của " Tứ Trụ " bất thuận, hành của " Tứ Trụ " bất lương.
Nhân dân Viêt Nam nào có ai tự do cử, tự do bầu, tự do chọn " Tứ Trụ " bao giờ đâu... mà có " Dân chủ > Công bằng > Văn minh ".

Danh " Chủ tịch nhà nước Việt Nam " của Phú Trọng... bất chính,
Ngôn của Phú Trọng " Chủ tich nhà nước Việt Cộng "... bất thuận,
Hành của Phú Trọng " Chủ tịch nhà nước Búa Liềm "... bất lương.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Vua bất chính, quan quân bất lương, dân bất tuân, nước tắc loạn.

Đảng Búa Liềm bất chính, quan quân Việt Cộng bất lương, dân Việt Nam bất tuân, nước tắc loạn, đảng tất liệt, dân bất diệt.
Đảng Búa Liềm bất chính, vì đảng độc tài, độc đảng... độc quyền " Tứ Trụ " làm vua bất chính... độc quyền " Tứ Trụ " làm vua độc tài, bất tài.

ZakZak
ZakZak says:
18/01/2021 05:15

Vậy là phe cánh đã đấu đá nhau xong rồi và phe Trọng thắng phải không?

Anonymous says:
18/01/2021 08:54

Môt hài kich re tiiê`n không co nguoi xem

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang