Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Hội nghị Trung ương 9: Lấy phiếu tín nhiệm 21 Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Viet nơi gửi US :

Lay y kien:

Lay y kien cho dang hay, hay lay y kien cua toan dan ha thang gia Trong?

25/12/2018 23:34

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang