Anonymous says:
26/05/2021 09:39

Ông DUNG nâ`y thât là dung cam dan khen ngoi

Người dân Việt
Người dân Việt says:
26/05/2021 12:54

Chế độ độc Đảng,chuyện bầu cử là một trò hề,mấy Quan ngồi đâu đứng đó đã được chỉ điiểm quá rõ rãng còn bầu bì chi nữa,

Anonymous says:
26/05/2021 15:12

Đã đảo băng đảng cộng sản độc tài!

Anonymous says:
Anonymous says: says:
27/05/2021 11:24

ÔI csVN ! ÔI csVn ! Cướp được CHÍNH QUYỀN liền múa trước HOÁ CÔNG những thủ đoạn gian trá ! Đến nỗi trên THIÊN ĐÌNH các vị THIÊN THẦN cũng phải sa lệ !

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang