Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tù nhân lương tâm Lê Quý Lộc bị ngược đãi, đánh đập nơi tạm giam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Hữu nơi gửi USA :

Án oan, Tù oan, Dân oan, Dân oán!

Dân ta đòi hỏi Tự do cho người dân ta.

Nhà nước Việt Cộng là Đảng Việt Cộng và Đảng Việt Cộng là Nhà nước Việt Cộng, ngụy danh Nhân dân Việt Nam, ngụy biện, ngụy quyền... Đảng cử, Dân mang " bầu ",

Phải tôn trọng, không được vi phạm các quyền chính đáng, Tự do, Dân chủ, Dân quyền, Nhân quyền của từng người dân và toàn dân Việt Nam, đã được quy định trong chính Hiến Pháp Việt Nam và các công ước Liên Hiệp Quốc và quốc tế.

Phải trả Tự do cho anh Lê Quý Lộc, cho tất cả các Tù binh Lương tâm, Tù binh Dân quyền, Tù binh Nhân quyền, tất cả các tù nhân oan với án oan hình sự.

Nemo resideo.
No One Left Behind
One for All, All for One.

Freedom for All Vietnamese Prisoners of Conscience.


10/05/2020 23:55

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang