NGUYÊN HOÀNG BẢO VIÊT
NGUYÊN HOÀNG BẢO VIÊT says:
07/12/2020 08:57

À Trần Huỳnh Duy Thức c/o Ses Chers Proches

Que je vive pour que l’arbre
Ne perde pas ses feuilles
Pour que le cœur de l’eau batte
Pour que le jour revienne
(Paul Éluard)

Duy Hữu ( USA )
Duy Hữu ( USA ) says:
07/12/2020 09:34

Đảng và Nhà nước Việt Cộng phải trả lại Tự do, Dân quyền, Nhân quyền cho anh hùng, hào kiệt Trần Huỳnh Duy Thức!

Thượng bất chính, hạ tắc loạn.
Vua bất chính, Nước tắc loạn.
Đảng bất chính, Dân tắc loạn.
Đảng bất chính... vì Đảng độc đảng, độc tài... độc quyền làm vua... làm vua bất chính.

" Hiến pháp " Đảng bay làm, Đảng bay vi phạm.
Dân tao không làm, Dân tao đéo phải theo.

Đảng bay làm luật, Đảng bay không giữ.
Dân tao không làm, Dân tao đếch phải tuân.

Luật vi hiến, bất chính, bất công.
Dân bất mãn, bất tuân, bất chấp.

Trọng ơi! Phúc ới! Ngân à!
Sao bay ăn cướp Nhân quyền của Dân.
Đảng ơi! Đảng ới! Đảng à!
Sao bay ăn cắp Dân quyền của Dân.

Dân ơi! Dân ới! Dân à!
Dân ta nổi dậy, đổi thay Đảng này.
Đảng này, độc đảng, độc quyền... phản Dân.

Ý Dân là Ý Trời, Ý Trời là Ý Dân:
Dân chủ > Dân cử, Dân bầu > Dân làm luật, luật của Dân, theo ý Dân, Dân giữ luật của Dân, do Dân, vì Dân.
Dân chủ > Dân cử, Dân bầu > Dân giầu, Nước giầu, Nước mạnh.

Nemo resideo. No One Left Behind.
One fighting for All, All fighting for One.
Freedom, Civil Rights, Human Rights for Trần Huỳnh Duy Thức!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang