Quản lý đất trồng lúa, giảm quyền chủ tịch UBND tỉnh?

Quản lý sử dụng đất trồng lúa, giảm bớt quyền hành của chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, là những quan điểm mà Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn đề xuất trong việc sửa đổi Luật Đất Đai sắp tới của Việt Nam.
RFA 03-15-2012
2012-03-15
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ruộng lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Ruộng lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
RFA
Theo Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn, điều kiện và khái niệm thu hồi đất cần được qui định rõ ràng và cụ thể hơn trong việc sửa đổi Luật Đất Đai hầu tránh trường hợp áp dụng tuỳ tiện và trái mục đích.

Bên cạnh đó, việc quản lý sử dụng đất lúa không chặt chẽ đã dẫn đến tình trạng đất lúa giảm bình quân 0,86% một năm, vì thế đề nghị điều chỉnh điều kiện, thẩm quyền, mức chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa.

Một quan điểm khác được Bộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn đồng ý là đất đai thuộc sở hữu nhà nước, không thưà nhận đa hình thức sở hữu đối với đất đai, không đặt vấn đề điều chỉnh đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân, thời hạn giao đất nông nghiệp được ổn định lâu dài, đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng, thuê đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất.


Xem toàn trang