Nhất thể hóa tại thị xã Quảng Yên

RFA
2018.03.26
000_Hkg10250113 Người đứng đầu đảng Nguyễn Phú Trọng, giữa người đứng đầu nhà nước Trần Đại Quang (trái) và đứng đầu chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại Đại hội đảng lần thứ 12, đầu năm 2016.
AFP

Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh hợp nhất các bộ phận của Đảng Cộng sản và bộ máy nhà nước, trong lĩnh vực tổ chức.

Tin này được trang thông tin điện tử của tỉnh Quảng Ninh loan tải ngày 26 tháng 3, cho biết rằng Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy của tỉnh này đã ra một quyết định hợp nhất Ban Tổ Chức Thị Ủy, tức là cơ quan đảng của thị xã, và Phòng Nội vụ của thị xã, thành một cơ quan gọi là Tổ chức Nội vụ Thị xã Quảng Yên.

Theo quyết định này Trưởng Ban tổ chức thị ủy, tức là người đứng đầu cơ quan tổ chức của đảng, cũng đồng thời là Trưởng phòng nội vụ của thị xã.

Việc hợp nhất các cơ quan đảng và nhà nước tại Việt Nam, gọi là nhất thể hóa, đã được nói đến nhiều trong khoảng thời gian 2 năm qua, và tỉnh Quảng Ninh là nơi được thí nghiệm mô hình này, đầu tiên ở cấp xã.

Với sự kiện mới ở Thị xã Quảng Yên, việc hợp nhất này đang được nâng lên ở mức độ cao hơn. Cho tới nay, theo báo chí Việt Nam đã có 9 huyện của tỉnh này tiến hành việc hợp nhất cơ quan đảng và nhà nước trong lĩnh vực tổ chức.

Không nghe nói gì đến việc hợp nhất chức danh bí thư huyện ủy, thị xã ủy với chức chủ tịch huyện và chủ tịch thị xã.

Việc thí nghiệm mô hình hợp nhất này thành công ở qui mô cấp xã trong thời gian qua được cho là đã đưa người bí thư tỉnh ủy trước đây của tỉnh Quảng Ninh là ông Phạm Minh Chính cựu Bí thư tỉnh ủy vào Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản Việt Nam đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban tổ chức trung ương đảng vào năm 2016.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.