Sabeco không hạn chế tỉ lệ cho nhà đầu tư nước ngoài

RFA
2018-12-05
Email
Ý kiến của Bạn
Share
In trang này
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
AFP

Cũng trong lĩnh vực đầu tư-kinh doanh, tỉ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bia- Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco) không bị hạn chế.

Truyền thông trong nước loan tin ngày 4 tháng 12 theo công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước mà Sabeco nhận được. Theo đó thì Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam xác nhận hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Sabeco là đầy đủ và hợp lệ theo qui định.

Hồi ngày 12 tháng 11, Hội Đồng Quản Trị Sabeco ra thông báo về việc không hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại công ty này. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở Sabeco được nâng lên mức 100%, thay vì giới hạn ở mức 49% như hiện nay.

Xem toàn trang