Sabeco không hạn chế tỉ lệ cho nhà đầu tư nước ngoài

RFA
2018.12.05
000_V95IY.jpg Ảnh minh họa.
AFP

Cũng trong lĩnh vực đầu tư-kinh doanh, tỉ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng Công Ty Cổ Phần Bia- Rượu- Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco) không bị hạn chế.

Truyền thông trong nước loan tin ngày 4 tháng 12 theo công văn của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước mà Sabeco nhận được. Theo đó thì Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam xác nhận hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Sabeco là đầy đủ và hợp lệ theo qui định.

Hồi ngày 12 tháng 11, Hội Đồng Quản Trị Sabeco ra thông báo về việc không hạn chế tỷ lệ nhà đầu tư nước ngoài tại công ty này. Như vậy, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài ở Sabeco được nâng lên mức 100%, thay vì giới hạn ở mức 49% như hiện nay.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.