Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Tìm thấy vệt dầu loang gần vị trí tiêm kích SU-30 mất tích

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Cù Lần nơi gửi Sở Thú ( Thảo Cầm Viên) :

KHÔNG,HẢI PHẬN VIỆT NAM!TRONG HAI MƯƠI DẶM .

Không, hải phận ! Cách bờ hai mươi dặm.
Tại " SU " mày ? bay vượt giới ông giao !
Ông đã báo!" Vùng Phòng Không Nhận Dạng ".
Bén mạng vào! Con mất xác không còn.

Ps. " SU ": chiến đấu cơ SU-30

15/06/2016 23:17

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang