Anonymous says:
04/10/2020 00:13

Các cán bộ đảng viên cộng sản tất cả đều có một hàm răng mạnh và tốt nên thằng nào cũng cạp được . Nào là cạp đất, cạp cột điện, cạp các công trình....ngay cả cạp luôn các bài luận án tiến sĩ của người khác.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang