Anonymous says:
04/03/2021 09:22

- "Kiểm toán nhà nước Việt Nam công bố quyết định sẽ kiểm toán việc quản lý nguồn nước lưu vực sông Mekong trong khuôn khổ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc".

Cũng tốt, may nhờ có cái "khuôn khổ Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hiệp Quốc"- cho nên VN mới kiểm toán!
Ngoài sông Mêkong, phải kiểm toán cả các nguồn nước khác, mức độ ô niễm, nước bẩn nước sạch thế nào.
Kiểm toán cả diện tích rừng nữa, xem thực tế VN có còn rừng không.
Để mà khởi tố các Bộ Lâm nghiệp, Bộ Môi trường!

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang