Đại hội Đảng lần thứ 12 khai mạc tại Hà Nội

RFA
2016-01-21
Share
000_Hkg10248110-622.jpg Đại hội Đảng lần thứ 12 khai mạc tại Hà Nội, sáng ngày 21/1/2016.
AFP

Sáng hôm nay 21/1, Đại hội Đảng lần thứ 12 khai mạc tại Hà Nội. Cùng với sự tham dự của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nguyên ủy viên Bộ chính trị, uỷ viên Ban chấp hành Trung Ương Đảng còn có  các đại diện của nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo và các thanh niên tiêu biểu.

Một trong những nội dung chính của Đại hội là công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương khoá 12. Danh sách nhân sự này sẽ do Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 đệ trình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội đọc bài diễn văn khai mạc. Trong đó, ông thay mặt đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sĩ, những người cống hiến cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ông cũng nhấn mạnh Đại hội được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, đó là Việt Nam thực hiện thành công nhiều chủ trương và mục tiêu đã được đề ra trong Nghị quyết đại hội XI.

Ông khẳng định Đại hội XII là một Đại hội “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới”.

Cũng trong bài diễn văn, ông đề cập đến ý nghĩa trọng đại của Đại hội XII, đó là tăng cường xây dựng Đảng, phát huy sức mạng toàn dân tộc và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đưa Việt Nam trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đây cũng là chủ đề chính của Đại hội Đảng lần thứ 12 lần này.

Đó cũng là tiêu đề trong bài báo cáo do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày tại Đại hội sáng nay.

Trong nội dung báo cáo, ông Tổng bí thư nhắc lại những thời cơ, thuận lợi, cũng như những diễn biến phức tạp trong khu vực đã ảnh hưởng đến Việt Nam trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Tuy nhiên, ông nói rằng toàn Đảng, toàn dân đã nỗ lực thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ XI và đạt được những thành quả quan trọng.

Ông Nguyễn Phú Trọng báo cáo rằng nền kinh tế Việt Nam vượt qua được nhiều khó khăn. Nền giáo dục, khoa học công nghệ và y tế có phát triển. Vấn đề an sinh xã hội được quan tâm nhiều hơn. Và đặc biệt, ông nhấn mạnh đời sống nhân dân được quan tâm nhiều hơn, liên tục được cải thiện.

Tất cả những điều đó, ông Nguyễn Phú Trọng gọi là đất nước đang vững bước trên đường đổi mới.

Ông Tổng bí thư đề ra mục tiêu cho năm 2020 là đưa đất nước cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, mà đã được xác định từ đại hội lần thứ 8. Tuy nhiên vì những lý do khách quan, chủ quan nên mục tiêu trên chưa đạt được.

Trong mục tiêu này, ông đưa ra chủ trương tiếp tục đổi mới mô hình tăng cường, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Ông nhấn mạnh phải kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cuối cùng, ông đưa ra sáu nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ đại hội XII, đó là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả; tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng; kiên trì đấu tranh bảo vệ độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; phát huy mọi nguồn lực và sáng tạo của nhân dân; và cuối cùng là phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực.

Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, ông Lê Hồng Anh thay mặt Trung Ương đọc báo cáo kiểm điểm  sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương trong nhiệm kỳ 5 năm qua.

Ông Lê Hồng Anh cho biết tập thể và uỷ viên Trung ương khoá XI đều có ưu điểm nhưng vẫn còn những nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Bài báo cáo của ông Lê Hồng Anh có nói về những khuyết điểm của một số ủy viên, mà chúng tôi xin trính nguyên văn như sau: “Vẫn còn những đồng chí chưa gương mẫu hoặc để vợ, con, người thân, cấp dưới lợi dụng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và nhà nước.”

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang