Tất cả các ý kiến của bạn đọc về Giáo phận Vinh lên tiếng về các tù nhân lương tâm và thực trạng nhân quyền Việt Nam

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.Duy Huu nơi gửi USA :

Nemo Resideo!
No One Left Behind!
One For All, All For One!

Đây là thờì điểm các Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của các Địa phận Huế, Sai Gòn, Hà Nội, Xuân Lộc, Nha Trang ... Địa phận Orange, USA... Địa phận Úc Châu, Địa phận Canada.

Cần can đảm Lên Tiếng, đồng cảm, đồng hành với Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình và toàn thể giáo dân của Địa phận Vinh.

Phản đối những đường lối, chính sách, hành vi, hành động của đảng cầm quyền Việt Cộng vi phạm các quyền Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền được quy định trong Hiến Pháp Việt Nam, và trong các Công Ước Quốc Tế.

Đòi hỏi Tự Do, Dân Quyền, Nhân Quyền cho tất cả các Tù Nhân vì Lương Tâm, vì Tôn Giáo, vì Chính Kiến.

Quyền được giữ đạo, được tự do Xưng tội, Rước Lễ, Dự Lễ Chúa Nhật Hằng Tuần của các tù nhân Công Giáo trong thời gian cầm tù.

Phản đối những đường lối, chính sách Bất Công, Bất Chính, Bất Nhân, Bất Tài, Bất Lực vi phạm Công Lý và Hòa Bình của đảng cầm quyền Việt Cộng trong tất cả các lãnh vực đời sống của nhân dân Việt Nam.

Nemo Resideo!
No One Left Behind!
One For All, All For One!


08/09/2018 13:46

    Reply to this comment

Trở lại bài viết

Xem toàn trang