Anonymous says:
16/04/2021 20:58

Dân nghèo chúng tôi, xin nhưòng Vaccine COVAX, giành ưu tiên cho 4 triệu đảng viên , và toàn bộ ngành CA-CSVN , Bởi các nhân viên nhà nưóc, phải mạnh khoẻ, mới chăm sóc , và bảo vệ cho người dân đưọc tốt hơn.

Nhận xét

Bạn có thể đưa ý kiến của mình vào khung phía dưới. Ý kiến của Bạn sẽ được xem xét trước khi đưa lên trang web, phù hợp với Nguyên tắc sử dụng của RFA. Ý kiến của Bạn sẽ không xuất hiện ngay lập tức. RFA không chịu trách nhiệm về nội dung các ý kiến. Hãy vui lòng tôn trọng các quan điểm khác biệt cũng như căn cứ vào các dữ kiện của vấn đề.

Xem toàn trang